Portugal har ikke atomkraftværker. Det har dog i mange år været et varmt spørgsmål i Portugal, om portugiserne burde investere i atomkraftværker, da landet løbende har været afhængigt af dyr udenlandske energi.


Et amerikansk atomkraftværk, en del af Portugals fremtid? Kilde: TVA Web Team

Modstanden mod atomkraft

Portugal får sit el fra vandkraft eller oliefyrede kraftværker. Atommodstanderne påpeger, at Portugal ligger i et jordskælvsområde, og at atomkraftværker vil forurene floder og have. Desuden består ca. 73 % af udenlandske importeret energi af olie, og modstanderne mener at omkostningerne i forbindelse med opførelsen samt vedligeholdelse af atomkraftværkerne og afskaffelsen af atomaffald i sidste ende ville betyde en forhøjet forurening i stik modsætning til Kyoto-aftalen.

Derudover, mener modstandere, at Portugal besidder naturressourcer nok til at blive selvforsynende inden for energi. Portugal har solskin året rundt, en over 850 km lang kyst samt mange bjerge, hvor man kan udnytte vindenergi, havet og bølgerne som vedvarende energikilder. Skov og affald kan genvindes og bruges til at producere biomassen og biodiesel.

Miljøbevidste portugisere

Portugal er ellers meget langt fremme med affaldssortering og affald genbrug. Landets flerfarvede containere og en effektive landskampagne har medvirket til at Portugal er gået fra at være et land hvor kun få portugisere var bevidst om miljøets problemer, til at portugiserne i dag er afklaret og indstillet på at gøre en indsats, når det handler sig om at beskytte deres smukke natur.

Tilhængere af atomkraft mener derimod, at kernekraften vil spare penge. Portugal importerer hele dets forbrug af råolie, men har store urandepoter som ikke udnyttes optimalt. De eksisterende miner blev dog nedlagt i det 20. årh., da det blev konstateret, at floderne ved minerne var forurenede.

Atomkraft tæt på Portugal

Portugals naboland Spanien besidder 7 atomkraftværker og et af dem – Almaraz ligger blot 100 km fra den portugisiske grænse, og det er portugiserne ikke glade for. I debatten om i hvilke områder eventuelle atomkraftværker skulle opføres, afviser samtlige portugisiske regioner at være med til projektet.

Vedvarende energi i Portugal

Portugal investerer derimod store summer i vind-, sol- og bølgeenergi, som f.eks. dæmninger som Alquevas i Alentejo, indviet sidst i 90’erne. Hvilket betyder, at landet i dag bl.a. besidder et 250 km2 stor vandreservoir, som er landets og Vesteuropas største kunstige sø. Alqueva dæmningen som udover at tiltrække investeringer og fremme regionens udvikling, har været med til at afhjælpe Alentejos evige vandmangel til landbruget og områdets strømforsyning. Den portugisiske Alentejo provins er pga. dæmningen i dag et langt grønnere og endnu smukkere område.