Foruden ID-mærkning, skal dyret have det blå EU pas til husdyr. Passet udstedes af den praktiserende dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår at dyret er vaccineret mod rabies og dyrlægen har underskrevet og stemplet det. Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination og den er stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret på ny.

Det er vigtigt, at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor dyret er blevet ID-mærket.