Bliver du forelsket i en portugiser på en ferie, bliver du ikke den første. Portugal er et smukt land og såvel kvinderne som mændene lige så.

Det skaber dog en potentiel problemstilling i forhold til din retsstatus, hvis du indgår et ægteskab med en portugiser. En god idé i forbindelse med et ægteskab med en udlænding kan være at oprette særeje i ægteskabet, således at man beholder hver sit, hvis ægteskaber ikke består.

Så melder spørgsmålet sig blot – efter hvilket lands love er I underlagt (skal der skrives en ægtepagt efter danske formueretlige regler eller portugisiske)?

Mandens bopæl afgørende

Efter dansk lov er det mandens domicil på vielsestidspunktet, der afgør hvilket lands regler, ægteskabet er underlagt.

Det er derfor lige meget, hvor I verden I er gift – bor manden i Danmark på vielsestidspunktet, kan I blive gift både i Købehavn, Lissabon og Caribien. I vil stadig være underlagt danske regler.

Er I allerede flyttet sammen i Portugal og har manden flyttet adresse hertil, er det portugisiske regler, der gælder.

Manden bor i Danmark

Er manden dansker og boende i Danmark, underlægges det dansk-portugisiske ægteskab danske formueretsregler.

Det betyder, at I ved ægteskabets indgåelse automatisk får dansk fælleseje. Alt, I ejer og alt i senere erhverver, bliver gjort til jeres fælleseje. Hvis ikke I aktivt gør noget ved det, deles alt (eks. Gæld) ved død eller skilsmisse.

Dette udgangspunkt er dog muligt at ændre ved hjælp af en ægtepagt.

En ægtepagt er et formueretligt dokument, hvor I ændrer jeres formuestatus. I kan ændre den til en variant af særeje, som betyder, at hvad I har, forbliver jeres ved enten død, skilsmisse eller begge. Læs mere om oprettelse af ægtepagt her.

I har mulighed for at vælge følgende særejevarianter i jeres ægteskab:

• Fuldstændigt særeje (alt og bøde død og skilsmisse)
• Skilsmissesæreje (alt, men kun ved skilsmisse og normal deling ved død)
• Genstandsbestemt særeje (en bestemt ting som fx en bil og både ved død og skilsmisse)
• Brøkdelssæreje (fx en fjerdel af formuen ved død eller skilsmisse)

Det er også muligt at kombinere ovenstående, så halvdelen af arven bliver skilsmissesæreje. Det er yderligere muligt at aftrappe særejet.

Det betyder, at man som ægtepar kan bestemme, at man ved ægteskabets indgåelse har særeje over 100 %, men at 10 % hvert år forvandles til fælleseje. Det mener nogle par er en mere fair løsning end enten eller – des længere ægteskabet består, des mere lige fordeling opstår mellem ægtefællerne.

Ægtepagten skal underskrives

Kan portugiseren i ægteskabet ikke tale dansk, skal ægtepagten oversættes til portugisisk.

Ægtepagten er ikke juridisk bindende, hvis den ene part ikke har haft nogen viden om, hvad de har skrevet under på (hvis de blot har overdraget et stykke papir og har fået at vide, de skal skrive under her).

Oversættelsen af ægtepagten vil den advokat, der udarbejder den, typisk kunne hjælpe med i forbindelse med en samarbejdsaftale.

Står du og skal giftes med en portugiser, og har du flere spørgsmål? I ovenstående links i artiklen har du mulighed for at stille en kommentar, hvilket du er velkommen til at gøre.