I den 10. udgave af Global Peace Index rykker Portugal op på en 5. plads over verdens mest fredelige lande kun overgået af Island, Danmark, Østrig og New Zealand.En farligere verden

I den årlige Global Peace Index (GPI) rapport vurderer et internationalt panel of eksperter, hvordan det står til med verdensfreden. Til udregningen af det enkelte lands såkaldte GPI-score bruges 23 forskellige parametre til at vurderer freden såsom korruption, kriminalitet, ytringsfrihed og hvor velfungerende regeringen er.

I 2016-udgaven konkluderer rapporten, at de blodige konflikter i Mellemøsten, talrige terrorangreb og den alvorlige flygtningekrise alt sammen har bidraget til, at verden det seneste år er blevet et farligere sted.

Danske læsere kan dog glæde sig over, at Danmark er det næstfredeligste land at bo i ud af de 163 undersøgte lande. Ligesom sidste år indtages førstepladsen af Island.

Størst forbedring i Portugal

Portugals placering som nummer 5 på listen er en forbedring på 9 pladser i forhold til sidste års opgørelse. Det er den største forbedring for et europæisk land. Samlet set faldt den gennemsnitlige GPI-score for Europa dog som følge af terrorisme og især den ustabile situation i Tyrkiet.

Ifølge GPI er den seneste rapport den hidtil grundigste analyse af udviklingen i verdensfreden over det sidste årti. Selvom forholdene er blevet forbedret i 81 lande, er tilbagegangen i 79 andre lande ifølge rapportens forfattere så stor, at verden som helhed er blevet et farligere sted.

Du kan finde den fulde rapport og interaktive kort på www.visionofhumanity.org.