Portugal er på kanten til en alvorlig juridisk strid med EU-domstolen efter at den portugisiske regering, anført af premier-minister José Sócrates, onsdag nedlagde veto mod det portugisiske Telecoms salg af 30% af det brasilianske Vivo (som portugisiske Telecom er medejer af) til det spanske Telefonica.


Den portugisiske premier-minister José Sócrates til højre

EU-domstolen forventes at nedlægge dom imod den portugisiske regerings veto den 8 juli, men domfældelsen kan tage helt mod to til tre år at gennemføre, idet portugisiske privatiseringslove og Telecoms købsregler først skal ændres.

Beslutningen går imod aktionærerne

Den portugisiske regerings beslutning går på tværs af portugisiske Telecoms generalforsamling, hvor 74% af aktionærerne stemte for et salg af deres andel af den største brasilianske tele-operatør Vivo. Aktionærerne har siden udtrykt skuffelse og forbløffelse over, at den portugisiske regering griber ind over for salget med det argument, at det går imod EU´s regler om afholdelse af gyldne aktier i tidligere statsejede virksomheder.

Portugals nationale interesser

Premier-minister Socrates har tidligere givet udtryk for sin modstand mod salget af Telecoms andel i den brasilianske mobil-gigant, da den portugisiske regering ser mobil-operatøren som en del af ”nationale interesser”. Et fortsat medejerskab af Vivo ses af regeringen som et stort fremtidigt vækst-potentiale for det portugisiske marked på et kontinent, hvis økonomier er i stærk vækst, ikke mindst den brasilianske. Alligevel kom den portugisiske regerings beslutning bag på aktionærerne og EU