Det er ingen hemmelighed, at Portugal på den økonomiske front har været gennem svære tider i bestræbelserne på at skabe balance på det offentlige budget, men er der nu lys forude?Nedskæringer i den offentlige sektor, lønnedgang, ansættelsesstop, nedskæringer i pensioner og mange andre tiltag blev ført ud i livet, og det har været en hård kamp op ad bakke. Men det har virket, og der er idag balance på budgetterne, eksporten er stigende og Portugals BNP har været stigende i 5 kvartaler i træk. I 2015 ventes den samlede vækst at blive på 1,6%, og ikke mindst turistsektoren har været medvirkende til væksten. Portugal kan idag låne penge på almindelige markedsvilkår, og renterne på de statsobligationer, som de udsteder er lave.

Kilde: Portugals turistkontor