I 2001 afkriminaliserede Portugal besiddelse af stoffer til eget brug. Siden er både antallet af narkotikarelaterede dødsfald og unges lyst til at eksperimentere med stoffer faldet.


Foto: Rafael Castillo, Creative Commons.

Stoffer er stadig ulovlige

Det er formelt set stadig ulovligt at indtage stoffer i Portugal, men i stedet for fængsling og en plettet straffeattest medfører besiddelse af mindre mængder end det, der svarer til 10 dages forbrug, nu kun en ordre om at møde for en lokal kommission, Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência.

Denne kommissions primære opgave er ikke at straffe, men at hjælpe personen ud af et eventuelt misbrug ved hjælp af et afvænningsprogram. I praksis sker dette ved samtaler med en socialarbejder, en jurist og en lægefagligt uddannet person, hvor det afgøres om personen er rekreativ bruger eller har et misbrug, som kræver behandling. Nægter personen at deltage er konsekvensen højest en bøde eller samfundstjeneste.

Fra myndighedernes side forsøger man stadig at afholde folk fra at bruge stoffer. Formålet med afkriminaliseringen har været at lade politiet bruge deres ressourcer på at forfølge bagmændene i større narkotikasager og i stedet lade behandlingssystemet tage hånd om stofmisbrugere.

Ikke en mirakelkur

Regeringens afkriminaliseringen af stoffer i 2001 blev mødt med protester fra oppositionen, som advarede mod at Portugal ville blive en magnet for stofmisbrugere fra hele Europa. Det er dog ikke sket. Som det fremgår af The Economist’s indslag nedenfor, har man i Portugal derimod kunne notere sig en række positive tendenser.

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald er for eksempel faldet drastisk, antallet af HIV-infektioner er faldet og færre unge eksperimentere med stoffer. Afkriminaliseringen har dog ikke været nogen mirakelkur, og Portugal har ligesom andre europæiske lande stadig problemer med stofmisbrug. Men skrækscenarierne nogle så for sig i 2001, er ikke blevet til virkelighed.

En eksempel til efterfølgelse?

I de seneste år er myndighederne i flere lande begyndt at gentænke kampen mod narkotika. I USA har en række stater for eksempel legaliseret brugen af cannabis.

The Economist har undersøgt Portugals erfaringer med afkriminaliseringen og set på legaliseringen af cannabis i USA.