Den amerikanske præsident, Barack Obama, vil for første gang aflægge Portugal et besøg d. 20 november, når han ankommer til Lissabon i forbindelse med det næste topmøde mellem EU og USA. Her vil præsident Obama blive modtaget af formanden for det Europæiske Råd, Herman van Rompuy, samt formanden for Europa-kommisionen, José Manuel Barroso.


Præsident Barack Obama klar til topmøde i Lissabon i november

Styrkelse af det transatlantiske samarbejde

Mødet i Lissabon har til hensigt at styrke det transatlantiske samarbejde mellem EU og USA, som allerede pågår i store dele af verden, og som er centreret omkring temaer som menneskerettigheder, demokrati, bekæmpelse af international terrorisme, og forhindring af udbredelse af masse-ødelæggelsesvåben.

Fokus på økonomisk vækst

Desuden vil mødet i Lissabon fokusere på transatlantiske initiativer, der kan fremme global økonomisk vækst. Med et økonomisk partnerskab på 4.28 trillioner dollars er det transatlantiske samarbejde mellem EU og USA ikke bare det største, mest langvarige, men også det mest betydningsfulde partnerskab i verden, idet de to partnere tilsammen udgør omkring halvdelen af hele den globale økonomi.

Udenrigspolitisk samarbejde

Desuden samarbejder EU og USA om vigtige udenrigspolitiske og forsvarsstrategiske anliggender, hvoraf situationen i Irak og Afganistan er nogle af de mest prominente, og tilsammen står EU og USA for omkring 80% af alle officielle udviklingsprojekter i verden.

Første transatlantiske topmøde siden april sidste år

Mødet i Lissabon vil være det første topmøde mellem EU og USA siden april sidste år.