En ny rapport fra OECD viser, at afstanden mellem rig og fattig i den vestlige verden er blevet større med en ulighed, der er den største man har målt i 30 år. Portugal indtager fortsat en kedelig placering blandt de mest ulige lande i Europa.


Der er fortsat stor forskel på rig og fattig i Portugal. Foto: Thomas

En trist topplacering til Portugal

Rapporten fra den økonomiske samarbejdsorganisation OECD viser således, at Portugal fortsat er et af de mest ulige vestlige lande, og det europæiske land med den største ulighed.

I Portugal er der et stort spænd mellem samfundets rigeste og fattigste. Således tjener de 20 % mest velhavende 6,1 gange mere end de 20 % fattigste i Portugal. Den gennemsnitlige forskel for disse befolkningsgrupper i landene i OECD-undersøgelsen er på 5,5.

Ser man kun på henholdsvis de 10 % rigeste og fattigste portugisere, er forskellen ifølge OECD-rapporten endnu mere markant, da den rigeste del befolkningen tjener op til ni gange mere end de fattigste.

Ulighed vokser også i Danmark

Undersøgelsen viser dog også, at Portugal ikke er ene i Europa om at kæmpe med økonomisk ulighed. I flertallet af OECD landene er den økonomiske ulighed steget. Selv i lande der traditionelt har en høj grad af økonomisk lighed som Tyskland, Danmark og Sverige, er forskellene blevet større de senere år. I Danmark er indkomstforskellen mellem rig og fattig ifølge rapporten nu 6 til 1, hvor den i 1980erne var på 5 til 1.

Portugal rangerer på en fjerdeplads over økonomisk ulighed set på verdensplan (for OECD-medlemslande) efter blandt andet Israel, USA og Chile. I Chile er forskellen i indkomst mellem rig og fattig 25 til 1. Uden for OECD findes dog lande med langt større økonomisk ulighed. Selv i den brasilianske vækstøkonomi er forskellen for eksempel på hele 50 til 1.

Kilde: OECD