Bil

Færdselsreglerne er de samme som i Skandinavien.

Børn/Sikkerhedsseler

Er påbudt for personer på for- og bagsæde. Børn u/12 år og mindre end 1,5 meter skal sidde i godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets vægt og alder. Dog er det tilladt for børn at side på forsædet, hvis bilen kun har 2 sæder og ikke er udstyret med sikkerhedsseler, eller hvis barnet er under 3 år og kan side i bagudvendt barnestol (dog må der ikke være airbag).

Sikkerhedsvest

Lejet bil i Portugal skal være udstyret med sikkerhedsveste og advarselstrekant til alle passagerer. Det er kun obligatorisk for biler indregistreret i Portugal at medbringe sikkerhedsvest og advarselstrekant i bilen.

Bøder

Der kan opkræves bøder på stedet.

Mobiltelefon/radar

Det er forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.
Det er forbudt at indføre eller benytte radar/laser detektor.

Horn

Brug hornet ved uoverskuelige sving i bjerge og giv tegn, når der trækkes tilbage til egen vognbane. I byområder er unødvendig brug af horn forbudt. I stedet kan lyset benyttes.

Lygteføring

Danskregistrerede motorkøretøjer må køre med nærlyset tændt i dagslys, men det anbefales ikke Motorcykler skal dog køre med mindst nærlyset tændt døgnet rundt.

Vigepligt

Generelt har bilister vigepligt for køretøjer, der nærmer sig fra højre i vejkryds. I rundkørsler, har køretøjer, der allerede befinder sig i rundkørslen forkørselsret.

Hastighed

Minimumhastighed på motorvej er 50 km/t, hvis ikke andet er angivet.

Nye bilister
Personer, der har haft kørekort under 1 år, må max. køre 90 km/t.

25. April-broen
På 25. april-broen må man køre 40-60 km/t.

Parkering

Det er muligt at parkere på gader og veje. Bemærk, at der er opstillet parkometre flere steder. I de senere år er der blevet opført underjordisk parkeringskældre.
Politiet fjerner ulovligt parkerede biler for ejers regning og mod bøde.

Handicapparkering

Handicapskilt til parkering for personer med handicap
Handicapskiltet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og har således gyldighed i alle EU-lande. Der er foto og underskrift på kortets bagside.
Med handicapskiltet i ruden, kan du altså parkere på handicap-pladserne overalt i Europa. Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Trafikinformation

I forbindelse med nyhederne informeres der normalt om vej- og trafikforhold. Desuden kan man få oplysninger om trafikale forhold ved at kontakte ACP (Automovel Clube de Portugal):

tlf. nr. 707 509 510

Trafikinformation på www.estradasdeportugal.pt dog hovedsageligt for Lissabon og omegn.

Ulykke

112 for både brand, politi og ambulance.

Vejhjælp

Du kan tilkalde vejhjælp døgnet rundt fra ACP. Du skal insistere på, at det er ACP selv, der yder hjælpen.

Tlf. nr. 707 509 510
www.acp.pt

Langs hoved- og motorveje er der opstillet orange SOS-telefoner med jævn afstand.

Camping

Det er forbudt at campere/overnatte uden for de offentlige campingpladser. Det er tilladt at overnatte på privat mark, hvis man har fået ejerens tilladelse, og der er mere end 1 km til en offentlig campingplads, samt at det ikke er i byområde, naturparker, offentligt område eller på strand.
Det anbefales ved indrejsen at medbringe en inventarliste på engelsk eller fransk over de vigtigste ting i campingvognen.
 

Vejafgifter på motorveje

 I Portugal skal man betale vejafgifter på nogle af motorvejene og på to broer ved Lissabon.
De motorveje i Portugal, der hører under BRISA, tager imod kreditkort som betalingsmiddel for vejafgift. Det drejer sig om

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 og A14

Via Verde

”Brobizz” i Portugal, som kan bruges både på motorveje, broer, parkeringspladser samt udvalgte tankstationer. Besidder man IKKE en Via Verde Brobizz, skal man ikke køre på de baner der er signaleret med den grøn/hvid ”V”.

Tlf: +351 707 500 900

www.viaverde.pt

Broer

I Lissabon skal man betale vejafgift for at køre over to broer.

Dæk

Pigdæk er forbudt i Portugal, mens snekæder kan blive påbudt

Benzin

Blyholdig benzin findes ikke længere i Portugal. Næsten alle tankstationer har døgnåbent.
Blyfri 98 oktan: Sem chumbo 98
Blyfri 95 oktan: Sem chumbo 95
Diesel = Gasoleo

Promillegrænse

0,5 %